ZLEPŠETE SVOU PRODUKTIVITU!

SNIŽTE NÁKLADY A ZLEPŠETE SVŮJ VÝROBNÍ PROCES
SE ZOOMFAB® MONITOROVÁNÍ VÝROBY A ŘÍZENÍ PRODUKTIVITY

lepší
OVLÁDÁNÍ
better control
další
KAPACITA
additional capacity
kratší
Dodací lhůta
lead time
větší
ZISK
more profit

PODPORUJEME VŠECHNY DRUHY ZAŘÍZENÍ

(Mobile, Tablet, Laptop, PC)

(Mobile, Tablet, Laptop, PC)
Production efficiency

MAJITEL A GENERÁLNÍ ŘEDITEL

 

VLASTNÍCI PODNIKU

 

se zabývají strategickým řízením, vztahy se zákazníky a rozvojem společnosti. Kvůli omezenému času chtějí majitelé dostat rychlé odpovědi na své otázky, ne naopak. Potřebují:

• pravidelné automatizované reporty zobrazující kritická obchodní data

• velká data, statistiky, analytiky

• schopnost sledovat výrobní zařízení v reálném čase

• modelovací a simulační nástroje pro strategické plánování

 

GENERÁLNÍ MANAŽEŘI

 

vedou a koordinují obchodní aktivity, spravují rozpočty a provozní náklady, implementují strategie růstu, komunikují obchodní cíle, analyzují finanční data a další. Mezi jejich potřeby patří:

• neustálý přístup k jasným, přehledným a smysluplným životně důležitým obchodním informacím, aniž by museli čekat na jejich zpracování, analýzu, projednání a schválení

• možnost sledovat v reálném čase činnosti strojů a pracovních center, trendy využití strojů, kapacitní rezervy, tržby a ziskovost, plýtvání energií, organizační a zaměstnanecké návyky

• nástroje pro modelování a simulaci změn konfigurace závodu pro pochopení dopadu na výnosy a ziskovost

• nástroje pro efektivní komunikaci se členy vedení při projednávání provozních a finančních výkonů, kapacitních rezerv, cílů zlepšování, budoucích potřeb a investiční strategie

 

Production manager

VÝROBNÍ ŘEDITEL

 

MANAŽEŘI VÝROBY A PROVOZU

 

odpovídají za činnosti související s výrobou produktů. Mezi jejich odpovědnosti patří plánování a řízení výrobního procesu a zajišťování kvality výrobků. Jsou také zodpovědní za zlepšování výkonu a provozní strategii. Hlavními výzvami pro výrobní a provozní manažery dílen jsou:

• dostupnost informací o využití strojů v reálném čase, schopnost identifikace problémů a proaktivní zlepšování efektivity výroby

• možnost snadného porovnání rozpočtovaných a skutečných údajů o využití strojů, identifikace rezerv a tvorba  strategie zlepšování

• pochopení dopadu využití strojů na hodinové sazby a ziskovost

• možnost modelovat a simulovat účinky změny pracovní doby a snížení prostojů

• řízení záručních oprav, údržby a kalibrace strojů a nástrojů

 

Shop floor manager

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

 

Vedoucí pracovníci jsou neustále pod tlakem minimalizace prostojů a udržení plánované produktivity.

• Povědomí přispívá k lepší týmové práci a zvyšuje produktivitu. Zlepšuje také komunikaci mezi manažery, strojníky a pracovníky dílen.

• Povědomí a fakta platí také pro manažery, protože organizační chyby často způsobují většinu zpoždění výroby.

 

Maintenance manager

Vedoucí údržby

 

Vedoucí údržby


Manažeři údržby plánují a vedou postupy údržby ve společnosti. V případě poruchy zařízení musí reagovat s minimálním zpožděním při hledání nejúčinnějšího a nejekonomičtějšího řešení k nápravě problému. Potřeby manažerů údržby jsou:
•    Systém plánování preventivní údržby a kalibrace zařízení
•    Systém správy dokumentů pro uživatelské manuály, technické výkresy a záznamy o údržbě
•    Systém upozornění na závady stroje
•    Statistika poruch strojů a jejich příčin

 

Operator

Operátor

 

OBSLUHA STROJŮ


Obsluha stroje musí nastavit a obsluhovat strojní zařízení, provádět kontroly kvality a zajistit, aby stroje pracovaly na plný výkon. Jsou také zodpovědní za stav stroje a sběr dat o zakázkách. Nedílnou součástí jejich činnosti je také údržba stroje. Operátoři jsou vybaveni terminálem, který umožňuje:
•    Zaznamenání seřízení, začátek a konec výroby, dokončená a vyřazená množství, závady stroje, pozorování
•    Zaznamenání příčin překročení doby nastavení, závady stroje
•    Zobrazení profilu využití stroje a statistik v reálném čase


Uplatnění Průmyslu 4.0 vyžaduje nejprve pořádek v informacích a všech procesech.

ZOOMFAB® POUŽÍVAJÍ

Arcobaleno
GMB
Interfab
Kelvion
Sevaan
Jmkapa
Metaltex
Belia srl
Eaton
OMR
Precision Oxycut

Příprava platformy ZOOMFAB® pro nové zákazníky probíhá každý den

MONITOROVACÍ TECHNOLOGIE

ZOOMFAB® monitoruje stroje jakéhokoliv typu a značky.

Používá snadno instalovatelné, neinvazivní senzory ke sledování provozu stroje, energetických požadavků a dalších důležitých parametrů. Instalace senzorů je jednoduchá a nevyžaduje shromažďování dat z řídicích jednotek strojů, díky čemuž zajišťuje bezpečnost před počítačovými viry. A co je nejdůležitější, odpadá nutnost zadávání dat operátory.

ZNAČKY, KTERÉ UMÍME MONITOROVAT

Brands that we can monitor

ZOOMFAB® NENÍ ZÁVISLÝ NA PLC. DOKÁŽE MONITOROVAT PRAKTICKY KAŽDÝ STROJ V REÁLNÉM ČASE.

Prodejci

Austrálie

SNC Solutions Pty Ltd

17-18 National Drive

Hallam, VIC, 3803

www.sncsolutions.com.au

email: sncsolutions.com.au/contact

+61 1300 356 976

Česká republika

PROTECH SpT s.r.o.

Brigádnická 1646

288 02 Nymburk

www.protech-spt.com

infoprotech-spt.cz

+420 325 512 685

+420 325 513 061

Itálie

Zinetti Technologies s.r.l.

Via Lombardia 2/b

Asola (MN) 46041

www.zinetti.com

saleszinetti.com

+39 0376 1572111

Japonsko

ITACA JAPAN

Nishi-Ikebukuro Daiichisei Building 4F

2-40-12 Ikebukuro Toshima Ward

Tokyo 171-0014

www.baykaljapan.com

infobaykaljapan.com

+81 3 6912 8826

Německo

JETCAM GmbH

Feringastrasse 6

D-85774 Unterföhring

www.jetcam.de

infojetcam.de

+49 895 8805 4710

+49 895 8805 4712

Polsko

ZOOMFAB POLSKA

 

 

www.zoomfab.com

sales-polandzoomfab.com

+48 576 727 784

 

Rakousko

JETCAM GmbH

Feringastrasse 6

D-85774 Unterföhring

www.jetcam.de

infojetcam.de

+49 895 8805 4710

+49 895 8805 4712

Spojené království

Factory Monitoring Systems Limited

International House

Holborn Viaduct

London EC1A

www.factorymonitoringsystems.com

infofactorymonitoringsystems.com

+44 843 289 9322

Španělsko & Portugalsko

Supraform, S.L.

Enginy, 14

08850 Gavà

www.supraform.net

osmsupraform.net

+34 93 663 13 00

Švýcarsko

JETCAM GmbH

Feringastrasse 6

D-85774 Unterföhring

www.jetcam.de

infojetcam.de

+49 895 8805 4710

+49 895 8805 4712

Ostatní

ART PETRUS S.A.R.L.

74 boulevard d’Italie

MC 98000 Monaco

Principality of Monaco

www.zoomfab.com

infozoomfab.com

+377 640 618 436