ZVÝŠTE SVOJU PRODUKTIVITU

ČO MÔŽE ZOOMFAB® UROBIŤ PRE VÁŠ VÝROBNÝ PODNIK?

lepšia
KONTROLA
better control
dodatočná
KAPACITA
additional capacity
kratšia
DODACIA DOBA
lead time
väčší
ZISK
more profit
SYSTÉM DOHĽADU NAD VÝROBOU (MMS)
Jednoduché, flexibilné a pritom výkonné riadenie výroby
mss
EFEKTÍVNOSŤ VÝROBY
Monitorovacie stroje
Monitoring machines
OEE
Pro active management
Detekcia problémov
OEE
Pro aktívne riadenie
Detecting problems
Neustále zlepšovanie
Continuous improvement
ANALÝZA A ZLEPŠENIE VÝROBY (PAI)
Okamžitý, vizuálny a jasný spôsob zabezpečenia požadovaných ziskov
pai
ANALÝZA A ZLEPŠENIE
OEE / TEEP
OEE / TEEP
Trendy
Trends
Vyhodnoťte príčiny problémov
Evaulate problem causes
Implementujte spätnú väzbu
Implement feedback
OBCHODNÉ A STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE
Hodinové sadzby
Hourly rates
Veľký obraz
Big picture
Simulácia vplyvu obchodného rozhodnutia
Business decision impact simulation


PODPORUJEME VŠETKY DRUHY ZARIADENÍ

(Mobile, Tablet, Laptop, PC)

(Mobile, Tablet, Laptop, PC)
Production efficiency
MAJITEĽ A GENERÁLNY RIADITEĽ
General manager
Výpočet a sledovanie hodinových sadzieb
General manager
Stratená a dostupná výrobná kapacita
General manager
Využitie stroja / pracovného centra, OEE, trendy
General manager
Riadenie spotreby energie
General manager
Výnosy a ziskovosť pracovného centra
General manager
Strategické obchodné rozhodnutia
Production manager
VÝROBNÝ RIADITEĽ
Production manager
Viditeľnosť v reálnom čase
 • Uvedomenie si situácie
 • Dostupnosť zdrojov
Production manager
Pracovný status – stanovenie priorít
 • Načítanie pracovných centier
 • Nakladanie stroja
Production manager
Dohľad
 • Identifikácia riešenia problémov
 • Vylepšená komunikácia
Production manager
Manažment produktivity. Určenie dostupnej kapacity
Production manager
Stav existujúcich výrobných zariadení, spoľahlivosť a obmedzenia
Production manager
Biznis manažment
 • Porady vedenia
 • Nahlasovanie
 • Plánovanie
Shop floor manager
VEDÚCI PREDAJNE
Shop floor manager
Pracovný status – stanovenie priorít
 • Načítanie pracovných centier
 • Nakladanie stroja
Shop floor manager
Dohľad
 • Identifikácia riešenia problémov
 • Vylepšená komunikácia
Shop floor manager
Školenie personálu
Shop floor manager
Manažment predajne
 • Bezpečnosť
 • Údržba stroja
 • Organizácia
Maintenance manager
MANAŽÉR ÚDRŽBY
Production manager
Údržba
 • Plánovanie
 • Vedenie dokumentácie a evidencie
Production manager
Porucha a opravy zariadení - Záznamy a štatistiky
Operator
OPERÁTOR
Operator
Nastavenie hlásenia a prerušenie výroby
Operator
Všímajte si dôvody pre predĺžené nastavenie a prerušenia


Uplatnenie Priemyslu 4.0 si vyžaduje v prvom rade poriadok v informáciách a všetkých procesoch.

ZOOMFAB® POUŽÍVAJÚ

Arcobaleno
GMB
Interfab
Kelvion
Sevaan
Jmkapa
Metaltex
Belia srl
Eaton
OMR
Precision Oxycut

ZOOMFAB® sa každý deň pripravuje pre nových zákazníkov

MONITOROVACIE TECHOLÓGIE

ZOOMFAB® monitoruje stroje všetkých typov alebo značiek.

Využíva neinvazívne senzory s jednoduchou inštaláciou na monitorovanie prevádzky stroja, energetických požiadaviek a ďalších dôležitých parametrov. Inštalácia senzorov je jednoduchá a bez potreby zhromažďovania údajov z riadiacich zariadení stroja, čo ich zabezpečuje pred počítačovými vírusmi. Najdôležitejšie je, že prevádzkovatelia nemusia vkladať údaje.

ZNAČKY, KTORÉ VIEME MONITOROVAŤ

Brands that we can monitor

ZOOMFAB® JE NEZÁVISLÝ OD PLC. MÔŽE MONITOROVAŤ PRAKTICKY AKÝKOĽVEK STROJ V REÁLNOM ČASE.

Predajcovia

Austrália

SNC Solutions Pty Ltd

17-18 National Drive

Hallam, VIC, 3803

www.sncsolutions.com.au

email: sncsolutions.com.au/contact

+61 1300 356 976

 

Česká republika

PROTECH SpT s.r.o.

Brigádnická 1646

288 02 Nymburk

www.protech-spt.com

infoprotech-spt.cz

+420 325 512 685

+420 325 513 061

Japonsko

ITACA JAPAN

Nishi-Ikebukuro Daiichisei Building 4F

2-40-12 Ikebukuro Toshima Ward

Tokyo 171-0014

www.baykaljapan.com

infobaykaljapan.com

+81 3 6912 8826

Nemecko

JETCAM GmbH

Feringastrasse 6

D-85774 Unterföhring

www.jetcam.de

infojetcam.de

+49 895 8805 4710

+49 895 8805 4712

Rakúsko

JETCAM GmbH

Feringastrasse 6

D-85774 Unterföhring

www.jetcam.de

infojetcam.de

+49 895 8805 4710

+49 895 8805 4712

Spojené kráľovstvo

Factory Monitoring Systems Limited

International House

Holborn Viaduct

London EC1A

www.factorymonitoringsystems.com

infofactorymonitoringsystems.com

+44 843 289 9322

Španielsko & Portugalsko

Supraform, S.L.

Enginy, 14

08850 Gavà

www.supraform.net

osmsupraform.net

+ 34 93 663 13 00

 

Švajčiarsko

JETCAM GmbH

Feringastrasse 6

D-85774 Unterföhring

www.jetcam.de

infojetcam.de

+49 895 8805 4710

+49 895 8805 4712

Taliansko

Zinetti Technologies s.r.l.

Via Lombardia 2/b

Asola (MN) 46041

www.zinetti.com

saleszinetti.com

+39 0376 1572111

    

Ostatné krajiny

ART PETRUS S.A.R.L.

74 boulevard d’Italie

MC 98000 Monaco

Principality of Monaco

www.zoomfab.com

infozoomfab.com

+377 640 618 436