Funkcie

PROAKTÍVNY NÁSTROJ SPRÁVY

ZOOMFAB poskytuje informácie o využití stroja a pracovného centra v reálnom čase, čo podporuje výkonná analytika. S operačnými skutočnosťami dostupnými v reálnom čase, ZOOMFAB oprávňuje manažérov zaujať proaktívny prístup k odstráneniu problémov skôr, ako sa objavia a potenciálne sa stanú zdrojom konfrontácie alebo krízy. Proaktívny prístup je tiež najlepšou technikou neustáleho zlepšovania podnikania, ktorá vedie k lepšej organizácii, lepšiemu využitiu strojov, úsporám zdrojov a podstatne zvýšenému zisku.


NÁSTROJ FINANČNÉHO VÝKONU

Vďaka ZOOMFABⓇ môžu používatelia vidieť strojom a pracovným centrom generované príjmy v reálnom čase. Okrem toho ZOOMFAB presne počíta hodinové sadzby operácií a porovnáva rozpočtované a skutočné výsledky, pričom ukazuje používateľovi v dostatočnom časovom predstihu, kde sú peniaze zarobené alebo stratené. Tento jedinečný nástroj je spočiatku veľmi konfrontovaný, pretože často zhadzuje názory a nahrádza ich tvrdými faktami, ale je to jedna z najcennejších funkcií ZOOMFAB.


STRATEGICKÝ NÁSTROJ

ZOOMFAB má pokročilé analytické a modelovacie schopnosti, vďaka čomu je jedinečným strategickým nástrojom. Používateľ môže vyhodnotiť účinky pri zmene pracovnej doby, vylepšiť využitie stroja, odstrániť alebo zaviesť nové strojové zariadenie. Tieto informácie sú dôležité pri prijímaní správnych rozhodnutí o znížení alebo zvýšení pracovných zmien, načasovaní investície alebo o kúpe správneho vybavenia.


NÁSTROJ PRE SPRÁVU AKTÍV

Pre majiteľov spoločností predstavujú stroje a zariadenia často najväčšiu investíciu. ZOOMFAB Asset Module je komplexný nástroj správy pre ukladanie a udržiavanie informácií o aktívach spoločnosti, ich získavaní, financovaní, poistení, zárukách a údržbe. Písanie poznámok, prikladanie dokumentov, súborov a obrázkov ku každému záznamu je jednoduché. Asset Module tiež monitoruje záručné obdobia a podporuje plánovanú údržbu a kalibráciu.